Природа

Безкрайни пейзажи

Кратко въведение

Богатството на българската природа е грижливо опазвано в природни паркове и резервати. Специфичният климат и разнообразният релеф на страната се съчетават уникално и са причина за изключителното богатство на растителни и животински видове. Много редки, застрашени и ендемични видове обитават българските резервати. В България любителите на природата могат да се насладят напълно на нейното богатство благодарение на обширната мрежа от екологични пътеки.

Седемте рилски езера

Връх Мусала

Деветашка пещера

Чудните мостове

Национален парк Пирин

Златните мостове

Рупите

Водопад Райското Пръскало

Крушумски водопади

Каменните гъби

Магура пещера

Скалите в Белоградчик

Обратно към типове туризъм