Полезна
информация

Всеки турист има нужда от въвеждаща информация, свързана с пътуването му до нова дестинация. В този случай България е страна, която има своите различия и специфики и затова тази уводна информация е подготвена така, че да служи на всеки нов посетител на страната.

Може би вече знаете, че не е необходима ваксина за влизане в страната или че номерът за спешни повиквания е 112. Въпреки това следната информация може да ви е интересна.

Information point