Кукери

Най-подходящото място за празнуване е в град Перник

Думата кукер представлява човек, обикновено висок мъж и с носия, която ще обясним по-късно. Те имат специфични танци и много от тях носят кошмари в леглото още същата вечер. Чрез тези танци, страшни маски и звън на камбани се прогонват злите духове. Костюмите се изработват върху дървена повърхност и се украсяват с цветни конци, платове, парчета счупени огледала, пайети и други цветни орнаменти. Друга характерна черта на костюма са звънците, които висят около кръста. Обикновено техният брой е между 50 и 60 и тежат до 80 кг. Традиционно всеки костюм прилича на яке от овча или козя кожа.

В България се организират и отбелязват много кукерски фестивали, но в международен план „Сурва” в град Перник и „Старчевата” в Разлог са единствените признати от ЮНЕСКО.